Karlqvist´s Smide AB - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

Karlqvist´s Smide AB

Construction · Lidköping, Västra Götaland
Website: www.ksabsmide.se

Karlqvist's Smide är ett medelstort företag vars primära kundgrupp ligger inom byggnads-, återvinnings- och tillverkningsindu ... strin. Vi har som mål att tillfredsställa alla kunder på ett likvärdigt sätt oberoende av storleken på denna. Med en gedigen kunskaps- och erfarenhetsgrund försöker vi tillgodose kundens krav på ett snabbt sätt utan att tumma på kvalitén. Vår breda kundgrupp innebär att vi har en väl utvecklad maskinpark med bland annat en Gas/Plasma skärmaskin med en kapacitet på 12.5x3 meter. I våra ändamålsenliga lokaler i centrala Lidköping har vi möjlighet att producera skrymmande stålkonstruktioner över 20 meter långa och 6 meter breda. Vi är självklart certifierade enligt SS-EN 1090. read more

Competitor Description Similarity

Loading..