Kalmar läns museum - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

Kalmar läns museum

Museums and Institutions · Kalmar, Kalmar län
Website: www.kalmarlansmuseum.se

Kunskap och passion! För oss är historieberättandet centralt i allt vi gör. Med berättelsen i fokus skapar vi nyfikenhet och ... lust att lära mer. Vi som jobbar på museet är stolta, engagerade och drivs av att skapa ett bättre samhälle med kulturarvet som grund och redskap. Som medarbetare på Kalmar läns museum har du ett stort utrymme att utveckla nya idéer och förverkliga dina yrkesdrömmar. Regalskeppet Kronan, Sandby borg och Jenny Nyström är erkänt starka varumärken som skapar stolthet och passion för besöksmålet Kalmar läns museum. Våra utställningar lockar till nyfikenhet, glädje och nya upptäckter. Vår programverksamhet är omfattande och med över 100 evenemang om året är vi en betydelsefull aktör på den lokala evenemangsarenan som sprider kunskap och glädje. Ett museum är en del av samhällets minne och i det perspektivet är våra samlingar och arkiv av central betydelse. Länsmuseet har också omfattande fotosamlingar som successivt ordnas och tillgängliggörs. I många verksamheter bedrivs en omfattande kunskapsuppbyggnad och forskning. Uppdrag inom arkeologi, byggnadsvård, konservering och pedagogik bidrar till en av landets mest omfattande kulturarvsverksamheter, stark lokal närvaro på många platser, utvecklade samarbeten med uppdragsgivare och samarbetsparter och inte minst intressant och viktig kunskap. Kort sagt, Kulturarv i vardagen – berikar och berör read more

Competitor Description Similarity

Loading..