Juristjouren Lund - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

Juristjouren Lund

Legal Services · Lund, Skåne
Website: juristjourenlund.se

Juristjouren Lund är en ideell förening driven av juriststudenter vid Lunds universitet. Vi erbjuder kostnadsfri juridisk inf ... ormation och har vårt huvudkontor i centrala Lund, men rör oss också i andra delar av Skåne. read more

Competitor Description Similarity

Loading..