June Avfall & Miljö AB - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

June Avfall & Miljö AB

Environmental Services · Jönköping, Jönköping
Website: juneavfall.se

Om oss June Avfall och Miljö AB är ett bolag som ägs tillsammans av Jönköpings, Habo och Mullsjö kommun. Vi sköter sophämtnin ... gen och tar hand om ditt avfall. Vi hämtar ditt avfall, eller sopor, vid fastigheten. När vi hämtat ditt avfall körs restavfallet till förbränning, där det blir värme och el. Matavfallet blir biogas och biogödsel. Vill du bli vår kollega? På June Avfall och Miljö AB arbetar idag drygt 100 medarbetare vars hjärtan bultar extra för miljön. Vi har en stor passion för allt vad återvinning heter och vi tar gärna hand om ditt avfall. Genom kvalitet och gott kundbemötande vill göra det enkelt för våra kunder att värna om miljön. För oss är jämställdhet och mångfald viktigt och vi söker medarbetare med olika bakgrund, kunskaper och kompetenser. Hos oss finns en rad olika yrken; från sophämtare till miljöingenjör, administratörer och renhållningsarbetare. Att arbeta på June Avfall & Miljö innebär en omväxlande vardag där våra värdegrunder; engagemang, respekt och ansvar präglar vårt arbete. read more

Competitor Description Similarity

Loading..