Jong Rabo - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

Jong Rabo

Banking ยท Utrecht
Website: www.jongrabo.nl

Jong Rabo heeft als doel: a. het bevorderen van de integratie tussen jonge medewerkers van de Rabobankgroep voor zover zij li ... d zijn van de vereniging; b. het vormen van een klankbord voor de Rabobankgroep op het gebied van strategische keuzes of anderszins, vanuit het perspectief van de jonge medewerkers; c. het verrichten van al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. Dit doel wordt bereikt door het organiseren van activiteiten waarbij haar leden vanuit de verschillende bedrijfsonderdelen van de Rabobankgroep met elkaar in contact kunnen komen. De activiteiten kunnen zijn gericht op kennismaking van leden onderling en met de organisatie waarvoor zij werken, persoonlijke ontwikkeling, inhoudelijke verbreding en/of het terugkoppelen van visie en ervaringen aan de (diverse bedrijfsonderdelen behorend tot de) Rabobankgroep. Jong Rabo heeft een ledenbestand van circa 2300 leden. De circa 80 actieve leden zijn verdeeld in 17 commissies en een bestuur van 6 personen. Neem voor verdere informatie over de (inrichting van de) organisatie, jaarstukken en activiteiten een kijkje op onderstaande website. read more

Competitor Description Similarity

Loading..