Jönköping Energi - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

Jönköping Energi

Oil & Energy · Jönköping
Website: www.jonkopingenergi.se

Jönköping Energi ägs av Jönköpings kommun och erbjuder regionens kunder konkurrenskraftiga och miljöanpassade energi- och kom ... munikationslösningar via en effektiv och väl utbyggd infrastruktur. Vår årliga omsättning ligger på ca 1,2 miljarder kronor och vi är ca 250 medarbetare. Vår strävan är att vara nära, enkla och hållbara både i samarbetet med kunderna och med varandra. Jönköping Energi is owned by the municipality of Jönköping and offers the region's customers competitive and green energy and communications solutions via an efficient and well-developed infrastructure. Our annual turnover is approximately SEK 1.2 billion and we are about 250 employees. Our aim is to be close, easy and sustainable, both in collaboration with our customers and with each other. read more

Competitor Description Similarity

Loading..