Jeugdbescherming west - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

Jeugdbescherming west

Civic & Social Organization ยท The Hague
Website: www.jeugdbeschermingwest.nl

Jeugdbescherming west komt in actie als de veiligheid en de ontwikkeling van een kind of jongere bedreigd wordt. Wij begeleid ... en kinderen en jongeren, hun ouders en andere betrokkenen om te voorkomen dat situaties verder escaleren. We gaan daarbij uit van de eigen kracht van het kind of de jongere, de ouders en de mensen daaromheen. Onze dienstverlening sluit aan bij de gezinssituatie. Wij maken met het hele gezin een plan waarin we de veiligheid van het kind of de jongere centraal stellen. We gaan er vanuit dat kinderen en jongeren het beste af zijn in hun eigen omgeving. Ook helpen we jongeren die in aanraking zijn geweest met politie of justitie bij het vinden van een plek in de maatschappij en het voorkomen van nieuw crimineel gedrag. Onze aanpak is planmatig en concreet. read more

Competitor Description Similarity

Loading..