IGEAN - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

IGEAN

Public Policy ยท Wommelgem
Website: www.igean.be

IGEAN milieu & veiligheid is een intergemeentelijke vereniging die werkzaam is in het arrondissement Antwerpen. Ze heeft kant ... oren in Wommelgem, een overslag- en verwerkingseenheid voor GFT+ en groenafval in Brecht en Edegem, een ophaaldienst in Brasschaat en 23 recyclageparken. De intercommunale staat ten dienste van 30 aangesloten gemeenten voor alles wat te maken heeft met milieu, huisvuilverwerking en arbeidsveiligheid. read more

Competitor Description Similarity

Loading..