Ichthus Lyceum - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

Ichthus Lyceum

Education Management ยท Driehuis
Website: www.ichthuslyceum.nl

Het Ichthus Lyceum is een school voor voortgezet onderwijs in Driehuis. Op het Ichthus Lyceum kunnen leerlingen de opleidinge ... n vwo (gymnasium en atheneum) of havo volgen. De school kent ongeveer 1200 leerlingen en 130 personeelsleden. Voor alle onderwijstypen kent het Ichthus Lyceum ook nog het Technasium. In de brugklas volgen alle leerlingen daartoe het vak Onderzoeken en Ontwerpen (O&O). Na de brugklas wordt dit een keuzevak. Leerlingen die in het vak O&O eindexamen doen, ontvangen naast hun vwo- of havodiploma ook een Technasiumcertificaat. Het Ichthus Lyceum is een onderdeel van de Dunamare Onderwijsgroep. read more

Competitor Description Similarity

Loading..