IBOS - Instituttet for Blinde og Svagsynede - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

IBOS - Instituttet for Blinde og Svagsynede

Civic & Social Organization · Hellerup
Website: www.ibos.dk

Instituttet for Blinde og Svagsynede er et nationalt kompetence- og rehabiliteringscenter for unge og voksne med synsnedsætte ... lse. IBOS tilbyder sin ekspertise og erfaring i alle dele af en rehabiliteringsproces fra udredning af behov til den konkrete støtte, herunder rådgivning, vejledning, individuelt tilrettelagte rehabiliteringstilbud, undervisning og erhvervsuddannelser. Ligesådan kan borgere med svagt syn eller blindhed på IBOS få bo-træning og bo-ophold, beskyttet beskæftigelse og aktivitetstilbud. IBOS er landets uddannelsesinstitution på synsområdet. På IBOS kan man tage PD-moduler ligesom man kan blive uddannet som orienterings- og mobilityinstruktør eller ADL-instruktør. Professionelle, der arbejder inden for synsområdet, kan bruge IBOS til rådgivning, sparring og efteruddannelse. Det kan være inden for emner som mobility, ADL, optik og oftalmologi, aldring og synsnedsættelse, belysning og krisepsykologi. Men IBOS skræddersyr kurser på alle områder inden for det synsfaglige område. Fagprofessionelle fra regioner og kommuner kan ligesom mennesker med nedsat syn få rådgivning og vejledning om Informations- og KommunikationsTeknologi (IKT), hjælpemidler og specialiseret synsrådgivning i forhold til inklusion på arbejdsmarked og uddannelser. Derudover kan fx kommuner, skoler og kommunikationscentre og virksomheder få faglig vejledning på specifikke områder. Det kan for eksempel være i forbindelse med at udvikle apps og hjemmesider, så de fra start er tilgængelige for mennesker, der ikke kan se. read more

Competitor Description Similarity

Loading..