Huize Het Oosten - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

Huize Het Oosten

Hospital & Health Care · Bilthoven, Utrecht
Website: www.huizehetoosten.nl

Huize Het Oosten is het landelijk centrum voor vrijmetselaren. De bijzondere doelgroep vormt een dynamische leefgemeenschap. ... Op het terrein liggen de verschillende gebouwen in een prachtig park. Huize Het Oosten biedt vele mogelijkheden op het gebied van zorg. In de Rubenshof bieden wij aan 77 bewoners intramurale zorg, waarvan 10 bewoners op onze BOPZ unit wonen. Extramurale zorg bieden wij op alle andere locaties van het terrein met ons wijkteam. Tevens is er een dagverzorging, de Karel Appelhof, voor eigen bewoners of belangstellenden van buiten ons terrein. Naast zorg biedt Huize Het Oosten een breed scala aan services aan onze bewoners. Er is aandacht voor bewegen, spiritualiteit en cultuur. Van al onze medewerkers verwachten wij dat zij zich inzetten voor een prettig werk- en leefklimaat. We hanteren in onze zorg en dienstverlening maçonnieke waarden, zoals verbinding zoeken met de ander, steun bieden vanuit een positieve levenshouding, onbevooroordeeld zijn in gedrag. read more

Competitor Description Similarity

Loading..