Hoornbeeck College Amersfoort - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

Hoornbeeck College Amersfoort

Primary/Secondary Education ยท Amersfoort, Utrecht
Website: www.hoornbeeck.nl

Het Hoornbeeck College is een reformatorische school voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo). De school maakt deel uit van de ... Stichting voor Onderwijs op Reformatorische Grondslag (SORG). De grondslag van deze stichting is Gods Woord en de Drie Formulieren van Enigheid. Het onderwijs van het Hoornbeeck College is dan ook bedoeld voor jongeren die met hun ouders of verzorgers bewust kiezen voor reformatorisch onderwijs. read more

Competitor Description Similarity

Loading..