Het Onderwijscongres - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

Het Onderwijscongres

Education Management ยท Eindhoven, Noord-Brabant
Website: www.hetonderwijscongres.nl

Scholieren en studenten hebben steeds meer behoefte aan advies en begeleiding. Het leenstelsel is veranderd, het medialandsch ... ap wordt steeds dynamischer, het aanbod van opleidingen wordt almaar groter en studenten ervaren steeds meer stress. Het beste advies en de beste begeleiding kunnen we alleen maar geven door samen te werken en van elkaar te leren. Niet alleen binnen de eigen onderwijsinstelling, maar door een teamprestatie te leveren in de hele onderwijsketen. Leer op Het Onderwijscongres 2019 in meer dan 20 masterclasses, workshops en best practices van experts uit het onderwijs, de politiek en het bedrijfsleven hoe je als onderwijsprofessional met jouw school een optimale teamprestatie kan leveren. Op het congres komen diverse topsprekers, zoals Jan Peter Balkenende, Jet Bussemaker, Jelle Jolles, Aart Bontekoning en diverse professionals van Nederlandse onderwijsinstellingen. Als afsluiter spreekt Arne Duncan, de voormalig Minister van Onderwijs in U.S.A. (van 2009-2016, onder Barack Obama). Zij nemen de honderden bezoekers mee aan de hand van vijf actuele thema's: 1. Arbeidsmarkt & Samenwerking 2. Innovatie in het onderwijs 3. De juiste studiekeuze 4. Onderwijs op maat 5. Marketing & Communicatie read more

Competitor Description Similarity

Loading..