Havna Omsorg AS - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

Havna Omsorg AS

Mental Health Care · Tomter, Indre Østfold
Website: www.havnaomsorg.no

Havna Omsorg symboliserer en trygg havn å komme hjem til. Alle som bor og arbeider hos oss skal oppleve trivsel, glede og vek ... st i et varmt og trygt miljø. Det er vår visjon. Grunderne bak virksomheten består av to erfarne fagpersoner med lang erfaring innenfor helse og omsorgstjenester. Begge har tidligere hatt lederverv i større private konsern som leverer helsetjenester til offentlige oppdragsgivere. Virksomheten er preget av høy faglig kvalitet og integritet, og har en tydelig verdiprofil. Vi skal være en handlekraftig og etisk god bidragsyter til offentlig sektor. Havna Omsorg driver virksomhet gjennom bemannede boliger innenfor følgende områder: • Demens og utfordrende adferd • Komplekse somatiske diagnoser • Rus og adferdsproblematikk • Psykiatri • Psykisk utviklingshemming read more

Competitor Description Similarity

Loading..