Hago Next - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

Hago Next

Facilities Services ยท Capelle aan den IJssel, South Holland
Website: www.hagonext.nl

Hago Next: de nieuwe norm in schoonmaak. Het huidige schoonmaakmodel is eindig. Opdrachtgevers hebben niet altijd het gevoel ... te krijgen waar ze voor betalen. Eindgebruikers zijn lang niet altijd tevreden. En schoonmakers staan op tegen een te hoge werkdruk. Het kan anders. Met een schoonmaakmodel dat uitgaat van de waarden en wensen van alle betrokken partijen. De schoonmaker die weer bepaalt hoe het schoon wordt. Eindgebruikers die schoonmaak zelfs weten te waarderen. En opdrachtgevers die krijgen waar ze voor betalen. Een model dat uitgaat van openheid en transparantie. Schoonmaak met oog voor mens en maatschappij. Maak kennis met Hago Next. De nieuwe norm in schoonmaak is gebaseerd op maximale zichtbaarheid van schoonmakers. Schoonmaak die volledig is ingericht rondom de eindconsument. Met techniek als motor achter de mens en volledige transparantie in prijs en proces, met harde garanties: duurzaam vanuit alle perspectieven. read more

Competitor Description Similarity

Loading..