Generali Belgium - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

Generali Belgium

Insurance · Brussels
Website: www.generali.be

Generali Belgium is sinds 1901 aanwezig in België . Vanuit het hoofdkantoor in Brussel bedient de maatschappij 530 000 klante ... n en verkoopt ze een waaier levens- en schadeverzekeringen via een netwerk van om en bij de 1000 onafhankelijke makelaars in het hele land. In 2017 bedroegen de totale premie-inkomsten ongeveer € 640 miljoen. Sinds 2 januari 2019 maakt Generali Belgium officieel deel uit van Athora Groep. De naam van onze maatschappij zal in de komende maanden veranderen en het merk wordt Athora. -------------------------------------------------------------------------------------- Generali Belgium est actif sur le territoire belge depuis 1901. Basée à Bruxelles, l’entreprise répond aux besoins de quelque 530 000 clients et vend un large éventail d’assurances vie et dommages par l’intermédiaire d’un réseau de plus de 1.000 courtiers indépendants répartis sur toute la Belgique. En 2017, le montant total des primes de Generali Belgium s’élevait à 640 millions d’euros. Depuis le 2 janvier 2019 Generali Belgium fait officiellement partie du Groupe Athora. Le nom de notre société changera dans les prochains mois et la marque deviendra Athora. read more

Competitor Description Similarity

Loading..