Gemeente Laarbeek - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

Gemeente Laarbeek

Government Relations ยท Beek en Donk
Website: www.laarbeek.nl

Laarbeek: een heerlijke plek om te wonen, te werken en te leven, omringd door de natuur en door water. Het is een jonge, land ... elijke gemeente met ongeveer 22.000 inwoners. Laarbeek bruist door de vele activiteiten en het rijke verenigingsleven. Binnen de gemeente kruisen de Zuid-Willemsvaart en het Wilhelminakanaal elkaar. Ook beschikt Laarbeek over een broekgebied, meerdere waterlopen, vennen en poelen, een gracht en grondwaterwingebied. Er is een rioolwaterzuiveringsinstallatie en een passantenhaven, waar toervaarders kunnen aanmeren. En wist u dat Laarbeek per duizend inwoners meer bruggen en bruggetjes kent dan Sint Petersburg, de Russische bruggenstad? Laarbeek is dus een echte watergemeente. Bovendien ligt Laarbeek aan het randje van de Peel en vormt zo een toegangspoort tot dit natuurgebied. read more

Competitor Description Similarity

Loading..