Fretex Miljø AS - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

Fretex Miljø AS

Environmental Services · oslo, Oslo
Website: www.fretex.no

Fretex har besluttet å gå fra en regionsstyrt selskapsstruktur til en virksomhetsbasert selskapsstruktur. Dette betyr at blan ... dt annet at all aktivitet innen miljømrådet i Fretex legges inn i Fretex Miljø AS Det nye selskapet vil være ansvarlig for 50 Fretex butikker, over 2500 innsamlingsbokser som samler inn over 24 000 tonn med tekstiler. En del av dette blir sortert i Norge , mens resten blir eksportert til et stort marked rundt om i verden. Fretex Miljø AS satser også mye på sikkerhetsmakulering og salg til bedrifter. Selskapet vil ha rundt 500 ansatte og en omsetting på rundt 350 millioner NOK. read more

Competitor Description Similarity

Loading..