Fadderuka Quak! - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

Fadderuka Quak!

Entertainment · Trondheim
Website: www.quak.no

Fadderuka Quak! er et mottaksorgan for de ca. 4000 nye studentene som starter på Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), Dronning M ... auds Minne Høgskole (DMMH) og Norges Kreative Høyskole (NKH) hvert år. Quak! sine frivillige medlemmer arrangerer fadderuka for å ønske alle de nye studentene velkommen, og for å gi dem verdens beste førsteinntrykk av studentbyen Trondheim. Fadderuka er en ordning hvor alle nye studenter automatisk får tilbudet om å være en del av en faddergruppe, med hyggelige og engasjerte faddere fra linjen de skal begynne på. Faddergruppene bruker de elleve første dagene av skoleåret til å delta på en rekke forskjellige aktiviteter og arrangementer, alt i regi av Quak! Med Andefar i spissen, tar vi i Quak! på oss ansvaret for alle andungene som nylig har forlatt redet sitt og som for første gang svømmer rundt i den store andedammen. Slagordet vårt – får endene til å møtes – passer derfor bra! read more

Competitor Description Similarity

Loading..