Facultat de Dret, Economia i Turisme de la Universitat de Lleida - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

Facultat de Dret, Economia i Turisme de la Universitat de Lleida

Higher Education · Lleida, Lleida
Website: www.fde.udl.cat

La Facultat de Dret, Economia i Turisme (FDET) és un dels centres de la Universitat de Lleida (UdL) situat al campus de Cappo ... nt. La UdL és una de les tres primeres Universitats Públiques Espanyoles en qualitat docent i la segona en ocupabilitat. La FDET és el centre encarregat de l’organització dels estudis en els àmbits del dret, de l’economia i empresa i del Turisme. Oferta diferents graus, dobles graus, màsters i dobles màsters i també una àmplia oferta en matèria de formació contínua i altres activitats adreçades als professionals i a l’estudiantat, com els programes de postgrau i els programes de doctorat. És un dels centres de més tradició de la Universitat de Lleida i amb un major nombre d’estudiantat. read more

Competitor Description Similarity

Loading..