Externa competence AB - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

Externa competence AB

Staffing and Recruiting · Luleå, Norrbottens län
Website: www.externa.se

Vi har en lång erfarenhet av rekrytering och utbildning som sträcker sig 20 år tillbaka i tiden. Externa bildades utifrån beh ... ovet av en leverantör av personal och utbildningstjänster inom bygg industri och transportsektorn. Genom att vi specialicerat oss har vi bred förståelse för branschernas specifika utmaningar och förutsättningar. Kompetens, trygghet och support genomsyrar hela vår verksamhet. read more

Competitor Description Similarity

Loading..