Exploateringskontoret, Stockholms stad - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

Exploateringskontoret, Stockholms stad

Construction · Stockholm
Website: v%c3%a4xer.stockholm.se

Stockholm växer mer än någonsin. Stockholms stad är inne i ett expansivt skede och på exploateringskontoret har vi en viktig ... roll i att utveckla och bygga huvudstaden. Vi arbetar med många av Sveriges mest intressanta och uppmärksammade stadsutvecklingsprojekt. Exploateringskontoret är en av stadens förvaltningar och vi förvaltar och utvecklar stadens mark för bostäder och företagsområden. Vi ansvarar för stadens investeringar i gator, vägar, torg, parker och andra allmänna platser samt säljer eller upplåter mark med tomträtt och arrende. Just nu planerar vi för 140 000 nya bostäder till 2040. Exploateringskontoret projektleder och genomför stadens arbeten med hjälp från specialister inom, miljö, landskap, trafik, upphandling och kommunikation. Vi arbetar nära andra förvaltningar som Stadsbyggnadskontoret och Trafikkontoret men hos oss jobbar du som byggprojektledare, landskapsarkitekter, fastighetsvärderare, projektledare, trafikplanerare, ekonom eller bostadssamordnare. Vi är 250 medarbetare (56 procent kvinnor och 44 procent män) och medelåldern är 41 år. Exploateringskontoret håller till i Tekniska Nämndhuset på Fleminggatan, Kungsholmen - centralt i Stockholm. Tekniska nämndhuset uppfördes 1963-1965 och inga större renoveringar eller moderniseringar har gjorts sedan dess. Lokalerna byggs om och anpassas de närmaste åren och ska utvecklas till en modern och funktionell kontorsbyggnad med plats för 1400 medarbetare. read more

Competitor Description Similarity

Loading..