Ekonomsektionen LTU - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

Ekonomsektionen LTU

Education Management · Luleå, Norrbottens län
Website: ekonomsektionen.luleastudentkar.com

Ekonomsektionen är en del av Luleå Studentkår och består av alla ekonom- och mäklarstudenter som är kårmedlemmar. Ekonomsekti ... onen verkar inom fyra områden och har som uppgift att Du som student ska få en så bra studietid som möjligt. - Utbildningsbevakarna finns till för dig som student under din studietid och hjälper dig med frågor och åsikter angående din utbildning. - Det studiesociala arbetet handlar om att främja studiehälsan samt anordna evenemang för studenterna. - Näringsliv och arbetsmarknadsansvarig verkar för att du som student ska få bra kontakt med arbetsmarknaden. Detta sker genom evenemang där näringslivet är inbjudet och har en tydlig roll. - Finansansvarig skapar möjligheter för dig som student att få en bredare kunskap om aktier. Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor eller åsikter om sektionen eller din utbildning. Vi finns till för Dig! read more

Competitor Description Similarity

Loading..