Ekokem AB - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

Ekokem AB

Environmental Services · Kumla, Örebro
Website: www.fortum.com

Ekokem AB heter numera Fortum Waste Solutions AB och ingår i Fortumkoncernen. Företaget är en nordisk helhetsleverantör inom ... miljö och avfallshantering. Tillsammans arbetar vi för en renare värld. Vi förser våra kunder med lösningar som förbättrar material- och energieffektivitet genom återvinning, återanvändning och slutförvaring. Vi erbjuder även lösningar inom marksanering och miljöbyggtjänster i Norden. Våra tjänster omfattar många typer av avfallsbehandlingslösningar, behandling av förorenad mark och byggande av deponier. Vårt mål är att spara in på naturresurser och främja en cirkulär ekonomi. Vår verksamhet bedrivs med fokus på kvalitet, säkerhet, arbetsmiljö och miljö. Vårt ledningssystem är certifierat enligt ISO 9001, ISO14001 och OHSAS 18001. Fortums affärsområde Recycling and Waste Solutions sysselsätter ca 650 personer i Finland, Sverige, Norge och Danmark. Läs mer på www.fortum.com/wastesolutions read more

Competitor Description Similarity

Loading..