Edith Stein College - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

Edith Stein College

Primary/Secondary Education · Den Haag
Website: www.edithsteincollege.nl

De Visie, de Missie, het Imago en de Aanpak van Edith Stein Het Edith Stein College is een school die leerlingen opleidt voor ... een mavo-, een havo- of een vwo-diploma. Een school die leerlingen opleidt en begeleidt om succesvol te zijn in de Nederlandse samenleving. De school specialiseert zich in onderwijs aan leerlingen waarvan de wortels niet Nederlands zijn. Dat betekent dat elke leerling “extra” nodig heeft om succesvol te kunnen zijn. De diversiteit van de leerling-populatie van Edith Stein College is een gegeven. Edith Stein College heeft de laatste 30 jaar zowel onderwijskundig als op gebied van pr- beleid impliciet en expliciet de boodschap uitgedragen dat zij de school is waar iedere leerling welkom is ongeacht afkomst en overtuiging en waar we diversiteit zien als verrijking van een stimulerende onderwijsomgeving die de leerlingen van deze tijd en in deze grote stad voorbereidt op een geslaagd leven. Een leerling is geslaagd als hij zijn opleiding met goed gevolg afrondt, maar vooral ook als hij voor zich zelf en voor zijn omgeving de bijdrage kan leveren die van hem verwacht mag worden. De rol van de leraar staat centraal in onze onderwijsaanpak. Hij is de leider, de regisseur van het onderwijsproces. Als Edith Stein College succesvol is, als de school een stimulerende omgeving is voor leerlingen, dan is dat terug te leiden tot de wijze waarop de leraar zijn werk doet. Hij heeft de professionele ruimte om zijn werk te doen op eigen wijze, binnen het beleid van de school, de afspraken met de vakgenoten, de doelen van de afdelings- en schoolplannen. Dat schept tegelijkertijd vergaande verplichtingen voor de leraar wat betreft de openheid, de betrokkenheid, de bereikbaarheid, de betrouwbaarheid van de leraar in zijn professionele rol. Zowel ten opzichte van zijn leerlingen als ten opzichte van zijn collega’s. De belangrijkste energiebron, de grootste kracht is te vinden in de leerling zelf. Edith Stein College spant zich voortdurend in om de leerling te versterken. In alles wat Edith Stein College initieert, vorm geeft, verzorgt, moet de vraag voorop staan: wordt de leerling hier sterker van? Veel van onze leerlingen komen uit families en buurten waar de eigenheid van hen niet de eerste en de meeste aandacht krijgt. Maar de samenleving verwacht zelfstandige mensen die zelf hun keuzes kunnen maken, hun eigen afwegingen. Edith Stein College leidt de leerlingen daarin op. Het is daarom cruciaal dat de leerling zichzelf kent, erkent en waardeert. De leerling wordt voortdurend uitgedaagd om zijn eigen vaardigheden verder uit te bouwen en het beste uit zichzelf te halen. Hij wordt geacht daarin in de loop van zijn opleiding zelf de centrale rol, de rol van stuurman te kunnen en te willen vervullen. Binnen ons onderwijs werken we er zowel direct, gericht als impliciet aan om hen te versterken en zelfvertrouwen te geven, zodat elk van hen die positie ook in kan nemen. Wij zijn het aan onszelf, medewerkers en leerlingen van Edith Stein College, en aan de buitenwereld verplicht om de boodschap wat Edith Stein College wil en kan duidelijk, ondubbelzinnig en met trots uit te stralen en uit te roepen in de omgeving. We werken er voortdurend aan om ons imago in overeenstemming te brengen met wie en wat we willen zijn. read more

Competitor Description Similarity

Loading..