EcoGuard Norge AS - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

EcoGuard Norge AS

Construction · Oslo
Website: www.ecoguard.no

EcoGuard – Intelligent eiendomsdrift for boligselskaper, forvaltning og private forbrukere Vi er en komplett leverandør av pr ... odukter systemer og tjenester innen individuell måling av vann og varme, lade tjenester for el-bil, varmestyring i boliger og energi optimering. EcoGuard Norge AS er en del av Svenske EcoGuard AB - Den markedsledende aktøren innen individuell måling og fordeling av vann, varme, strøm og ladeforbruk. EcoGuards systemer utnytter alle tilgjengelig sanntids data fra målere og sensorer i boligeiendommene. Ved hjelp av disse data optimaliseres driften og varmesentraler kontinuerlig. Curves – en kraftig og avanserte drifts plattform gjør også alle data tilgjengelig for optimalisering og kostnadsfordeling. Nyttig driftsinformasjon, forbruksdata samt kostnader og CO2 belastninger, kommuniserer direkte til beboere igjennom vår egen beboer APP – Dette er fremtidens energiløsninger! read more

Competitor Description Similarity

Loading..