Duroc AB - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

Duroc AB

Investment Banking · Stockholm
Website: www.duroc.se

Duroc är en publik Industrikoncern med målet att skapa lönsam tillväxt för ägarna. Branscherna är syntetisk fiber, järnvägsin ... dustrin, dieselmotorer för industriellt bruk, skärande bearbetning samt underhåll och reparation. Kunderna finns inom bl.a. bilindustrin, järnväg, marin, skogsindustrin, mekanisk industri samt tung processindustri. Ägandet i portföljbolagen är långsiktigt. Duroc har ca 800 anställda i Europa och USA och bolaget omsätter ca 2 500 MSEK. read more

Competitor Description Similarity

Loading..