Dementiezorg voor Elkaar - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

Dementiezorg voor Elkaar

Hospital & Health Care · Utrecht
Website: www.dementiezorgvoorelkaar.nl

Het programma Dementiezorg voor Elkaar ondersteunt netwerken dementie en samenwerkende professionals die de zorg en ondersteu ... ning voor thuiswonende mensen met dementie willen verbeteren. Het doel is de kwaliteit van leven van thuiswonende mensen met dementie verbeteren. Door zorg en ondersteuning beter aan te sluiten op de veranderende wensen en behoeften van de groeiende groep mensen met dementie, over de grenzen van wonen, zorg en welzijn heen. Ketenregisseurs, netwerkcoördinatoren, casemanagers, thuiszorgmedewerkers, wijkverpleegkundigen, mantelzorgondersteuners en huisartsen: ze willen allemaal graag aansluiten bij wat hun cliënten nodig hebben. Maar in de praktijk is dat vaak niet eenvoudig. Daarom ondersteunt Dementiezorg voor Elkaar samenwerkingsverbanden van professionals die hieraan willen werken. read more

Competitor Description Similarity

Loading..