De Haagse Scholen - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

De Haagse Scholen

Primary/Secondary Education · Den Haag, Zuid-Holland
Website: www.dehaagsescholen.nl

De Haagse Scholen is de stichting voor openbaar basis- en speciaal onderwijs in Den Haag. Onze 52 scholen verspreid over de s ... tad hebben allen een eigen identiteit. Eén ding hebben wij gemeen: ons onderwijs is openbaar. Ieder kind is welkom. Om aan te sluiten bij de individuele leerbehoefte van elk kind heeft De Haagse Scholen 44 reguliere basisscholen met een breed scala aan onderwijsconcepten, 5 scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en 3 scholen voor speciaal basisonderwijs. Elke school is anders, maar gezamenlijk werken wij met dezelfde missie aan onze ambities: wij bereiden onze leerlingen voor op de wereld van morgen. read more

Competitor Description Similarity

Loading..