Dansk Miljørådgivning A/S - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

Dansk Miljørådgivning A/S

Civil Engineering · Silkeborg, Midtjylland
Website: www.dmr.dk

Dansk Miljørådgivning A/S (DMR) er et rådgivende ingeniørfirma, der yder rådgivning indenfor bl.a.: * forureningsundersøgelse ... r og udarbejdelse af risikovurderinger. * oprensning af forurenet jord/grundvand, jordhåndtering og genanvendelse. * geotekniske undersøgelser, der ofte med fordel kan kombineres med miljøundersøgelser. * indeklimaundersøgelser og - sikring for miljøfremmede stoffer stammende fra jordforurening, men også fra bygningsdele, som f.eks. skimmelsvamp, PCB, radon m.v. Vores målsætning er at yde miljømæssigt, fagligt og økonomisk optimale løsninger for vores kunder. I erkendelse af, at vores kunder i vid udstrækning uddelegerer ansvar og beslutninger til os tilstræber vi i ethvert kundeforhold at: * levere langtidsholdbar rådgivning af høj kvalitet og med god service. * være kundens ambassadør. * bruge penge på samme måde ”som vi ville bruge vores egne”. DMRs kvalitetsstyringssystem er ISO 9001:2008 certificeret. Læs mere på www.dmr.dk Du kan læse mere om vores rådgivningsydelser i Norge på www.dmr.as read more

Competitor Description Similarity

Loading..