D3 - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

D3

Mental Health Care ยท Borculo, Nederland
Website: www.d3.nl

D3 biedt crisisplekken, overbruggingsopvang en langdurig verblijf aan jeugdigen in de leeftijd van 6 tot en met 18 jaar (en v ... erlengde jeugdhulp 18-23), waarbij sprake is van een ontwikkelingsstoornis en/of gedragsproblematiek. Door omstandigheden kunnen zij (tijdelijk) niet meer thuis wonen en er is geen opvang mogelijk binnen het eigen sociale netwerk. Door inzet van integrale zorg ondersteunen wij deze jeugdigen om weer grip op hun leven te krijgen, met als doel een zo volwaardig en passend mogelijke positie in de samenleving te krijgen. Tijdens de opname neemt de jeugdige deel aan het groepsprogramma. Daarnaast zorgen wij ervoor dat de jeugdige zo spoedig mogelijk geplaatst wordt binnen het onderwijs of een andere vorm van dagbesteding. Natuurlijk is er ook ruimte voor sport en spel. read more

Competitor Description Similarity

Loading..