Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Broadcast Media · Sant Joan Despí, Barcelona
Website: www.ccma.cat

La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals és l'ens públic que gestiona els mitjans de comunicació audiovisual de la Gene ... ralitat de Catalunya, els canals de Televisió de Catalunya i el grup d'emissores de Catalunya Ràdio, a més dels continguts digitals generats per aquests mitjans. Ho fa en compliment de la seva missió de servei públic i amb un ferm compromís de qualitat, independència i promoció de la cultura i la llengua catalanes. També en forma part la Fundació La Marató de TV3, que promou la sensibilització social i la recerca biomèdica. La CCMA participa en un 30% en l'Agència Catalana de Notícies (ACN), una empresa de capital públic, que gestiona serveis i activitats de comunicació escrita, ràdio i televisió en l'àmbit local i comarcal de les zones de parla catalana i de tot el territori espanyol. La Corporació és membre de la FORTA (Federació d'Organismes de Ràdio i Televisió Autonòmics) des de la seva constitució, l'abril del 1989. Aquesta entitat associa les ràdios i televisions autonòmiques, amb l'objectiu de cooperar en els àmbits dels drets de propietat intel·lectual, transmissions, intercanvi de programes i serveis o participació en organismes internacionals. Forma part de la UER-EBU (Unió Europea de Radiodifusió), a través de Catalunya Música, que participa en l'intercanvi musical Euroradio d'aquest organisme que agrupa tots els ens públics i les principals empreses privades de ràdio i televisió d'Europa. També està associada a CIRCOM Regional, que reuneix 376 televisions públiques de 38 països europeus amb l’objectiu de promoure i desenvolupar la cooperació entre els membres, en la coproducció i intercanvi de continguts audiovisuals i en la formació de periodistes i tècnics. read more

Competitor Description Similarity

Loading..