Consorci de Salut i Social de Catalunya - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

Consorci de Salut i Social de Catalunya

Hospital & Health Care · Barcelona, Barcelona
Website: www.consorci.org

El Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) és una entitat pública associativa formada per un centenar d’entitats de gov ... ern local i centres proveïdors de serveis de salut i d’atenció a la dependència. L’entitat es va constituir el 1983 amb el nom de Consorci Hospitalari de Catalunya, per donar serveis i representar als seus associats. Tots els associats del CSC són entitats públiques o sense ànim de lucre i proveïdores dels sistemes públics de salut i atenció social. El CSC representa el sector públic concertat de la sanitat catalana. En total, l’entitat suma prop de 43.000 professionals, que suposa un 80 per cent dels empleats del sector concertat de salut a Catalunya. Entre les entitats que la conformen, prop d’un 40 per cent són ajuntaments i diputacions; i els altres són proveïdors del sistema de salut públic. El Consorci està format per una àrea associativa, una de professional –que inclou formació, recursos humans i la patronal CAPSS- ; una de consultoria internacional i una de gestió de centres sanitaris i socials. Així mateix, té una de central de compres (SACAC) i un servei d’estudi que elabora projectes de recerca i innovació en l’àmbit de la salut. Les entitats afiliades disposen de 325 dispositius sanitaris i serveis d’atenció a la dependència. Els primers sumen 154, entre els quals hi ha 42 hospitals d’aguts, 53 Centres d’Atenció Primària i 46 d’atenció intermèdia, entre altres. El CSC gestiona directament el Centre Integral de Salut Cotxeres, a Barcelona; l’ABS La Roca del Vallès; el Centre Social i Sanitari Frederica Montseny i diferents Serveis d’Atenció Domiciliaria a Santa Coloma Gramenet, Molins de Rei, Montcada i Reixac i la Roca del Vallès. read more

Competitor Description Similarity

Loading..