Col·legi d'Arquitectes de Catalunya - COAC - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

Col·legi d'Arquitectes de Catalunya - COAC

Architecture & Planning · Barcelona, BARCELONA
Website: www.arquitectes.cat

El Col·legi d’Arquitectes de Catalunya és una institució que compta amb una trajectòria de més de vuitanta anys, durant els q ... uals s'ha consolidat en la nostra societat com a referent d'arquitectura amb prestigi a nivell nacional i internacional. La missió del Col·legi és defensar el valor social de l'arquitectura i l'urbanisme envers la societat i en representació dels arquitectes. Per tal d'aconseguir-ho, les principals atribucions que té són: - Vetllar per la qualitat arquitectònica. - Donar servei als arquitectes col·legiats. - Defensar, representar i promoure el treball dels arquitectes. - Difondre l'arquitectura socialment i culturalment. El Col·legi té més de 10.000 arquitectes col·legiats a tot el territori català i s’organitza en cinc demarcacions -Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida i Ebre-, i un seguit de seus i delegacions per tal d'atendre els col·legiats en un àmbit més proper. Plaça Nova, 5. 08002 Barcelona +34 93 306 78 03 © Col·legi d'Arquitectes de Catalunya 2021 read more

Competitor Description Similarity

Loading..