CMS Kluge - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

CMS Kluge

Law Practice · Stavanger
Website: www.cms.law

CMS Kluge er et av Norges ledende og mest fremgangsrike advokatfirmaer med kontorer i Stavanger, Oslo, Bergen og Hamar. Medar ... beiderne våre har tung faglig kompetanse innenfor de sentrale forretningsområdene i næringslivet. Klientene våre er i første rekke store og mellomstore private næringslivsbedrifter, i tillegg bistår vi offentlige etater på en rekke oppdrag. Arbeidsmetodikken vår handler om å finne den rette balansen mellom jus og forretning, sakens kjerne og klientens unike behov, og mellom helhet og detaljer. Hver klient får sin skreddersydde prosess og individuelle løsning. Ved å ta oss tid til å forstå hele bildet får vi en optimal tilnærming til hver sak. Dermed blir vi en konstruktiv og langsiktig samarbeidspartner som bidrar til verdiskapning. Denne arbeidsmetodikken, kombinert med et strengt etisk regelverk og krav til kvalitet, gir en positiv og annerledes opplevelse for deg som klient. Vi i Kluge bryr oss mer om klientenes behov, de strategiske og faglige utfordringene enn om andre incitamenter. Ingen av medarbeiderne våre mottar bonus basert på individuelle prestasjoner. Bonusordning knytter seg til firmaets samlede resultat og omfatter alle medarbeidere. Dette gjør at vi opptrer som en enhet og at oppdragene kanaliseres til de som er best kvalifisert. Høy grad av partnerinvolvering og erfarne senioradvokater sikrer god oppfølging og effektive prosesser. read more

Competitor Description Similarity

Loading..