Club Natació Granollers - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

Club Natació Granollers

Sports · Granollers, Barcelona
Website: www.cngranollers.org

El Club Natació Granollers té com a objectiu el foment, el desenvolupament i la pràctica continuada de l’activitat física i e ... sportiva sense ànim de lucre, amb la finalitat de millorar la qualitat de vida de les persones. El Club Natació Granollers creu en l’esport com a mitjà per a transmetre: Valor educatiu: L’esport com a mitjà per a transmetre valors de respecte, de superació, de joc net i de treball en equip contribuint a la formació i desenvolupament de les persones. Valor social: L’esport com a espai de convivència on es fomenten i enforteixen les relacions socials i col·lectives. Valor competitiu: L’esport com a instrument de formació d’esportistes competitius que representin el club amb noblesa i respecte. Valor de la salut: L’esport com a activitat que contribueix a preservar la salut i la qualitat de vida de les persones, fomentant uns hàbits i estils de vida saludable. read more

Competitor Description Similarity

Loading..