CFPA Martorell - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

CFPA Martorell

Industrial Automation · Martorell, Barcelona
Website: serveiocupacio.gencat.cat

El Centre de Formació Professional d’Automoció (CFPA) és un centre públic adscrit al SOC especialitzat en el sector de l’auto ... moció. Aquest Centre, té com a objectiu, millorar la inserció i qualificació de les persones treballadores en situació d’atur i impulsar la millora de la qualificació dels treballadors, i afavorir a l’hora, la competitivitat de les empreses del sector de l’automoció com també les seves empreses auxiliars (Decret 164/2014, de 16 de desembre) L'oferta formativa que es pot impartir és àmplia i respon a les necessitats del sector productiu. Es poden impartir cursos de certificats de professionalitat, de catàleg i de disseny propi, i totes tres formacions donen resposta a les necessitats d'un sector cabdal de l'economia catalana: l'automoció. La formació que s'imparteix és teoricopràctica amb la finalitat de reproduir l'entorn real de l'empresa. read more

Competitor Description Similarity

Loading..