Centre of Expertise for Creative Innovation - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

Centre of Expertise for Creative Innovation

Research · Amsterdam
Website: coeci.nl

Het Centre of Expertise for Creative Innovation (CoECI) is een samenwerking tussen de Hogeschool van Amsterdam, de Amsterdams ... e Hogeschool voor de Kunsten, Inholland en de Gerrit Rietveld Academie. In het CoECI werken studenten, onderzoekers en het werkveld nauw samen om met creatieve methoden, technieken, strategieën en producten richting en vorm te geven aan maatschappelijke transities en bij te dragen aan het maatschappelijk verdienvermogen. CoECI is het landelijke Centre of Expertise voor de creatieve industrie en digitale technologiesector en is in 2013 opgericht door de Hogeschool van Amsterdam, de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten en Hogeschool Inholland. Sinds 2019 is ook de Gerrit Rietveld Academie aangesloten bij dit kennis- en innovatienetwerk. Contact: hello@coeci.nl read more

Competitor Description Similarity

Loading..