CARE+ Roggel - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

CARE+ Roggel

Hospital & Health Care · Roggel, Limburg
Website: www.care-plus.nl

Care+ is een jong bedrijf dat begeleiding en zorg biedt aan mensen met psychiatrische problematiek en/of een verstandelijke b ... eperking. Hierbij proberen we te zorgen dat zij zoveel mogelijk kunnen participeren in de samenleving. Wij hechten waarde aan een intensieve begeleiding en werken op alle locaties met kleine teams van professionele hulpverleners die dicht bij de cliënten staan. Om ons doel te bereiken stemmen we de begeleiding af op de individuele problematiek, zorgvraag en groeimogelijkheden van de cliënt. Het is onze drijfveer om cliënten te begeleiden naar een zo zelfstandig mogelijk leven in de maatschappij. Ons team bestaat uit verpleegkundigen, sociaal pedagogische hulpverleners, maatschappelijk werkers, administratief medewerkers en een bedrijfskundige. read more

Competitor Description Similarity

Loading..