Business Connection Int AB - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

Business Connection Int AB

Management Consulting · Helsinki
Website: www.businessconnection.se

Business Connection är ett svenskt företag som sedan hösten 2008 ägs av internationella Management Events. Business Connectio ... n hjälper IT-köpare att säkerställa en kvalitativ start i nya IT-investeringsprojekt. Det kan till exempel vara i form av en strategisk Workshop med en välrenommerad IT-expert, som senare kombineras med vår huvudtjänst – Leverantörsutvärdering. Här förankrar vi ert projekt genom en gedigen research av leverantörsmarknaden, genomför en kvalificerings- och identifieringsprocess och arrangerar slutligen en mötesdag då man som IT-köpare får möjlighet att träffa leverantörer med lösningar inom det specifika område som man tittar på. Affärssystem, Outsourcing, Business Intelligence, Tele & Datakommunikation är exempel på områden som vi kontinuerligt har uppdrag inom. Vår vision är att varje företag som startar upp en ny IT-investering ska överväga att använda Business Connections tjänster. - - - Headquartered in Helsinki, Finland, the Management Events Group operates across the European Union and currently has permanent offices in Finland, Sweden, Denmark, Austria, Germany and The Netherlands. read more

Competitor Description Similarity

Loading..