Bredablick Förvaltning - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

Bredablick Förvaltning

Real Estate · Malmö, Skane County
Website: www.bredablickgruppen.se

Bredablick Förvaltning levererar kvalitetslösningar inom ekonomisk och teknisk förvaltning. Inom Bredablickgruppen hittar du ... även byggprojektledning, underhållsplanering och facility managementtjänster. Tillsammans har vi en heltäckande kompetens som är helt unik. Eftersom våra olika bolag arbetar i nära symbios med varandra kan vi erbjuda gränsöverskridande tjänster, vilket ger oss en oslagbar bredd inom de branscher vi verkar i. Vi strävar alltid efter att utveckla och modernisera oss för att kunna erbjuda mesta möjliga nytta till alla våra kunder. Bredablick grundades 2009 i Malmö. Namnet Bredablick, eller Breidablick, härstammar från den nordiska mytologin och var namnet på guden Balders boning – vida omtalad som det fagraste av ställen där klokhet och prydlighet rådde. Ett namn som återspeglar Bredablickgruppens målsättning. Att genom smart och effektiv fastighetsförvaltning maximera fastigheternas värde som öka trivseln för dem som bor och vistas i dem. Flexibilitet och lyhördhet i kombination med vår specialistkompetens gör att vi alltid kan hitta den bästa lösningen för varje enskild kund. Vårt arbetssätt bygger på ett nära samarbete med kunder och leverantörer. Med total transparens utformar vi våra tjänster utifrån varje kunds specifika behov. I dag har Bredablick kontor i Malmö, Stockholm, Göteborg, Karlstad, Helsingborg och Täby. Tillsammans är vi ca 500 anställda som representerar Bredablick runt om i landet. read more

Competitor Description Similarity

Loading..