Borlänge Energi - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

Borlänge Energi

Renewables & Environment · Borlänge
Website: www.borlange-energi.se

Vi ser till att vardagen i Borlänge fungerar genom att sköta el, fjärrvärme, stadsnät, vatten, avlopp, dagvatten, avfall, gat ... or, vägar och grönområden i hela kommunen. Men vi erbjuder också el till hela Sverige! Vårt jobb är att leverera våra produkter 24 timmar om dygnet, med miljöriktig hantering, bra service och till så låga priser som möjligt. Men det är också ett ansvarsfullt åtagande som ställer stora krav – inte minst vad gäller miljön. Vi vill att Borlänge ska vara en hälsosam stad att leva i. Idag och i många generationer framöver. read more

Competitor Description Similarity

Loading..