Boomerang Solutions - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

Boomerang Solutions

Management Consulting · Molndal, Vastra Gotaland County
Website: www.boomerangsolutions.se

Boomerang Key AB är ett svenskt privatägt bolag som har varit verksamt sedan 2007. Företagets ursprungliga affärsidé var förs ... äljning av säkerhetsprodukter till små och medelstora företag. Målet var att bygga upp en abonnentstock med ett brett kundsegment. Sedan starten för fem år sedan har företagets VD (tillika ägare) tillsammans med dess säljchefer byggt en målmedveten och mycket kompetent sälj- och konsultkår. F��retaget har också från första stund genomsyrats av ett helhetstänkande som inte bara rör profit och siffror, utan också kretsar kring moral och etik i en hårt konkurrensutsatt bransch. Utöver uppsatta ekonomiska mål har det också varit ett tydligt uttalat mål att utvecklingen och tillväxten ska ske organiskt, något som har efterlevts. Företaget har sedan starten vuxit kontinuerligt och fortsätter att växa och utveckla nya avdelning. Idag finns tre registrerade bifirmor: Svensk Brandsäkerhet, Svensk Kortsäkerhet och Företagshjälpen. Idag har Boomerang Key AB cirka 50.000 unika kunder, och växer med ca 5000 nya kunder per år, av vilka majoriteten är abonnenter av ett eller annat slag. Bolaget har cirka 50 heltidsanställda, och två kontor i centrala Göteborg. Främsta och mest namnkunniga samarbetspartners är Securitas, UC och Cupola. read more

Competitor Description Similarity

Loading..