Boardic AB - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

Boardic AB

Packaging and Containers · Norrköping, Östergötland
Website: www.boardic.com

Boardic AB:s verksamhet är import och förädling av träbaserat skivmaterial till förpackningsindustrin. Företaget grundades år ... 1995. Boardic-koncernen sysselsätter i dag 65 personer. Det stora inköps- och transportnät vi har byggt upp genom åren sträcker sig över hela världen och kommer dig till nytta som kund tillsammans med våra egna effektiva produktions- och förädlingsanläggningar, samt vår sälj- och serviceorganisation. I Norrköping disponerar vi 8 000 kvm produktions- och lageryta i ett utmärkt läge invid Norrköpings hamn. Boardic AB finns i Norrköping, med dotterbolaget Boardic Eesti OÜ i Estland. read more

Competitor Description Similarity

Loading..