BlueKolding A/S - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

BlueKolding A/S

Utilities · Kolding
Website: bluekolding.dk

BlueKolding er hele Koldings miljø-, energi- og klimaselskab. Vi arbejder for at sikre en leve- og bæredygtig verden for hina ... nden og de kommende generationer, og vi inspirerer kunder og samarbejdspartnere til at hjælpe. Vi klimasikrer Kolding, renser spildevandet og udnytter processerne til at producere bl.a. el, rent vand og varme. Og vi arbejder for at påvirke alle omkring os, kunder, leverandører og samarbejdspartnere, til at tænke miljø og bæredygtighed på en helt ny og mere ambitiøs måde. read more

Competitor Description Similarity

Loading..