Blekingetrafiken - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

Blekingetrafiken

Transportation/Trucking/Railroad · Karlskrona
Website: blekingetrafiken.se

Blekingetrafiken är en förvaltning inom Region Blekinge. Vårt uppdrag är att se till att det finns goda allmänna kommunikatio ... ner inom länet samt till och från Blekinge. Vår verksamhet utgörs av: - Busstrafik i Blekinge samt till och från angränsande län. - Tågtrafik med Öresundståg mellan Karlskrona och Malmö/Köpenhamn. - Tågtrafik med Krösatågen mellan Karlskrona och Emmaboda. - Tågtrafik med Pågatågen mellan Karlshamn och Kristianstad. - Skärgårdstrafik i Karlskrona, Ronneby, Karlshamn och Sölvesborg. - Serviceresor i hela Blekinge (färdtjänst, sjukresor och Öppen närtrafik). - Skolskjutstrafik i Blekinge. Blekingetrafiken äger inte några fordon (undantaget är fyra Öresundståg) eller har egna förare. All trafik körs på entreprenad, det vill säga att Blekingetrafiken anlitar bolag som exempelvis Bergkvarabuss, Affärsverken, SJ, med flera, för att köra och bemanna våra bussar, tåg och båtar. Vi är en politiskt styrd organisation. Trafikdirektören och förvaltningen ansvarar för utveckling och drift av buss-, tåg-, skärgårdstrafik och serviceresor, bland annat färdtjänst och sjukresor. read more

Competitor Description Similarity

Loading..