BJzO - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

BJzO

Civic & Social Organization ยท zwolle
Website: www.bjzo.nl

Bij Bureau Jeugdzorg Overijssel hebben we als missie en visie de slogan `Samen werken aan jeugdzorg op maat`. "Bureau Jeugdzo ... rg Overijssel helpt jeugdigen bij het oplossen van de problemen tijdens het volwassen worden door ze aandacht te geven wanneer dat nodig is, te ondersteunen waar dat kan en te beschermen als dit moet. Nauwe samenwerking met opvoeders en ketenpartners garandeert een passende, persoonlijke en professionele begeleiding." In dit verband krijgen de thema`s `Dienstbaarheid en behulpzaamheid`, `Respect en betrouwbaarheid` en `Samenwerking` extra aandacht. Bureau Jeugdzorg Overijssel is een stichting met een Raad van Toezicht. De dagelijkse leiding is in handen van de directeur/bestuurder. Wij werken in Overijssel vanuit twee regio`s: de regio Twente en de regio IJssel-Vecht. Hulpverlening aan jongeren vindt plaats op veel manieren en locaties. De bureaus jeugdzorg geven hulp op vrijwillige basis en hulp op niet vrijwillige basis. De niet vrijwillige hulp van de bureaus jeugdzorg bestaat uit het uitvoeren van wettelijke taken, waaronder onze taak op het gebied van de jeugdbescherming. Wij kunnen maatregelen nemen om ouders of een kind te dwingen bepaalde zorg te aanvaarden. Dit doen wij als wij ons ernstig zorgen maken over de gezinssituatie waarin een kind opgroeit. Een andere taak van ons is jeugdreclassering. Jeugdigen die in aanraking zijn gekomen met politie/justitie omdat zij een strafbaar feit hebben gepleegd, worden door ons ondersteund om te voorkomen dat zij nogmaals een strafbaar feit plegen. Ten slotte hebben wij de taak van Advies- en Meldpunt Kindermishandeling. Mensen die vermoeden dat een kind mishandeld of ernstig verwaarloosd wordt, kunnen hierover bellen. Het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling onderzoekt de melding en neemt contact op met het gezin als zij dat nodig vinden. read more

Competitor Description Similarity

Loading..