Bij Lister ga je verder - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

Bij Lister ga je verder

Mental Health Care · Utrecht
Website: www.lister.nl

Lister werkt, met gespecialiseerde begeleiders en ervaringsdeskundigen, voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen ... en verslavingsproblemen. De cliënt gaat samen met hen op zoek naar mogelijkheden om een betekenisvol leven op te bouwen en naar vermogen deel te nemen aan de maatschappij. Dit is altijd maatwerk. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met naastbetrokkenen, verwijzers, organisaties voor arbeidsre-integratie, zorgaanbieders, buurtorganisaties, -bewoners en vrijwilligers. In die samenwerking is het tot stand brengen van een (informeel) steunsysteem voor de individuele cliënt een belangrijk begeleidingsdoel. Want Lister stelt zich ten doel zichzelf, in relatie tot de cliënt, uiteindelijk overbodig te maken. read more

Competitor Description Similarity

Loading..