BESAB AB - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

BESAB AB

Construction · Hisings Backa
Website: www.besab.se

Vi kan berg, betong & grund! BESAB AB, grundades 1956 och är ett oberoende specialistföretag inom anläggningsbranschen. BESAB ... erbjuder specialservice inom tre huvudområden: Berg, betong & grund. Vi är specialiserade på avancerade bergarbeten och betongreparationer av samhällsviktiga anläggningar. Vi är specialister inom pålning och grundläggning och ett av de branschledande företagen inom grundförstärkning. Företaget disponerar en maskinpark med specialutvecklade maskiner och kapacitet att anpassa maskiner efter behov. Maskinparken innehåller specialmaskiner som till exempel injekteringsmaskiner, sprutrobotar, borriggar och pålmaskiner. Vi samarbetar kontinuerligt med andra företag och har en gedigen kunskapsbank där flertalet medarbetare har arbetat inom BESAB i årtionden. Forskning och utveckling inom branschen är väl förankrad i BESAB:s verksamhet. read more

Competitor Description Similarity

Loading..