Bergkvist-Insjön AB - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

Bergkvist-Insjön AB

Industrial Automation · Insjön
Website: www.bergkvist-insjon.se

Välkommen till Bergkvist-Insjön AB Ett familjeföretag i världen Bergkvist-Insjön AB är ett av Sveriges största familjeägda så ... gverksföretag. Huvuddelen av verksamheten finns vid sågverket i Insjön, med ett 150-tal anställda. Bergkvist-Insjön AB har världen som marknad. Vi exporterar omkring 85% av vår produktion, där Japan är vår största marknad. Försäljningen sker dels genom vår marknadsavdelning, dels genom agenter på marknader med kontinuerlig efterfrågan. I Insjön har vi en egen containerterminal för exporten. Därmed har vi en säker, sluten hantering av våra trävaror som skickas direkt till slutförbrukaren. read more

Competitor Description Similarity

Loading..